AVG Verklaring

Algemene Verordering Gegevensbescherming

I Love Katwijk

I Love Katwijk vindt het belangrijk om de regels van de overheid na te komen. De nieuwe AVG welke intrede zal doen op 25 mei 2018 zal voor I Love Katwijk stof tot nadenken geven bij elke uitzending die wij in de toekomst zullen maken. Daarom is ons media bedrijf open in de regels die het voor zichzelf heeft gemaakt. Op deze manier geeft dit u en onszelf duidelijkheid. I Love Katwijk is een media instelling met een openbaar kanaal. Het is moeilijk om iedereen die in beeld komt vooraf te vragen voor toestemming. Derhalve hebben wij de onderstaande regels opgesteld om zo mogelijke inbreuk op privacy te voorkomen. I Love Katwijk gaat in deze uit van het gezond verstand van mensen m.b.t. de interpertatie van de onderstaande regels.

Opslag van Klantgegevens

I Love Katwijk , gevestigd aan Verdeelstraat 29, 2231DR, Rijnburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Alle maten van onze maatschap zijn Functionaris Gegevensbescherming van I Love Katwijk. Wij zijn te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

I Love Katwijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

I Love Katwijk zal klantgevens (daarmee zeggende gegevens op schrift zoals: NAW gegevens, email adressen en facturen of offertes) nergens online publiekelijk publiceren. Gegevens van onze klanten staan in een beveiligde cloud oplossing opgeslagen. Deze cloud oplossing is privé en in eigen beheer. Derhalve hebben wij alleen een gegevenswerkingsovereenskomst met onze hosting leverancier voor onze servers. Deze klantgegevens zullen wij maximaal 7 jaar bewaren. Deze 7 jaar is van toepassing voor de belastingwetgeving. Deze schrijft voor dat wij onze boekhouding voor 7 jaar inzichtelijk moeten hebben. Klanten die na 7 jaar niet actief zijn geweest als klant binnen I Love Katwijk zullen uit het klantsysteem worden verwijdert.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

I Love Katwijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • I Love Katwijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Delen van Klantgegevens

I Love Katwijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. I Love Katwijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Live uitzendingen van I Love Katwijk

I Love Katwijk doet verslag van grote en kleine evenementen. Daarbij maken wij onderscheid tussen een studio uitzending en een live publiekelijk toegankelijk evenement m.b.t. tot het in kennistellen van onze uitzendingen.

Studio uitzendingen of gereserveerde uitzendingen

Voor onze studio uitzendingen of uitzendingen waarbij u zichzelf als publiek dient aan te melden, gaan wij er vanuit dat u weet dat er opnames worden gemaakt. Bij het betreden van de (tv) studio kunt u weten dat dit zal worden uitgezonden en u de kans loopt om in beeld te komen. In deze situaties gaan we er vanuit dat u weet dat er opnames zijn en  zullen we geen toestemming vragen voor het publiceren. Bij het betreden van de studio geeft u toestemming voor de publicatie. Personen die niet in beeld wensen te komen mogen de studio niet betreden.

Publiekelijke evenementen

Bij publiekelijk openbare evenementen kan I Love Katwijk duidelijk maken dat we opnames maken van het evenement doormiddel van bordjes bij de ingangen of door het kenbaar te maken op de aanwezige TV schermen. Bij het passeren van de borden geeft u toestemming aan I Love Katwijk voor publicatie. Daarnaast zullen we de organisatoren vragen het vooraf kenbaar te maken dat I Love Katwijk opnames maakt via de eigen berichtgeving en pers. De verantwoording en naleven van de AVG bij opnames van I Love Katwijk liggen bij onze opdrachtgevers of bij de organisatoren. I Love Katwijk is een (ingehuurde) partij bij publieke evenementen en daarbij niet primair aansprakelijk. I Love Katwijk kan met de organisator meedenken en eventueel plekken aanwijzen waarbij mensen kunnen staan of zitten zonder in beeld te komen.  Om dit alles gemakkelijker voor u te maken, hier een voorbeeld:

(Dodenherdenking: Bij de toekomstige live uitzendingen van bijvoorbeeld dodenherdenking zal I Love Katwijk de gemeente (organisator) vragen in persberichten op te nemen dat onze media zender het evenement live uitzendt en opneemt voor het Facebook / Youtube kanaal. Het is aan de organisator om mensen hiervan op de hoogte te brengen. Op de locatie zelf zal er voor publiek een zone beschikbaar komen welke de I Love Katwijk camera’s niet in beeld zullen nemen. Voor mensen die een krans leggen en niet in beeld willen, dienen dit voorafgaand aan het evenement duidelijk te maken bij de organisator van het evenement. )

Interviews

I Love Katwijk neemt met regelmaat interviews af voor onze uitzendingen. Indien u instemt om een interview door ons af te laten nemen, gaan wij er van uit dat u weet dat dit gebruikt kan worden voor onze uitzending. Bij het afgeven van het interview gaat u akkoord met het gebruik van opnames voor onze uitzendingen.

Opslag en terugkijken van uitzendingen

Onze uitzendingen publiceren wij op het I Love Katwijk kanaal op Facebook en Youtube. Daarnaast is het mogelijk voor iedereen om deze uitzendingen via de website te bekijken. De opnames van voor 25 mei 2018 zullen wij voor een tijdsbestek van 4 jaar beschikbaar houden. Opnames die die na 25 mei 2018 worden gemaakt blijven voor de duur van 7 jaar beschikbaar op de hierboven aangegeven kanalen. De keuze om de uitzendingen voor 7 jaar publiekelijk beschikbaar te houden is een afweging die we hebben gemaakt. Wij gaan er vanuit dat kijkers soms oude beelden terug willen zien en trekken de lijn gelijk met de opslag van onze klantgegevens.

Bezwaar maken op publicaties waarbij u eerder toestemming heeft gegeven op publicatie is niet mogelijk.  (denk hierbij aan het passeren van bordjes bij evenementen waarbij aangegeven is dat er opnames worden gemaakt. Bij het passeren geeft u de organisator en daarbij I Love Katwijk toestemming voor het in beeld brengen van u als persoon).

Bezwaar op beelden van voor 25 mei 2018

Aangezien de wet op de AVG op 25 mei 2018 in werking treedt hebben wij eventuele belanghebbenden van de afgelopen jaren niet kunnen achterhalen. Mocht u een een uitzending tegenkomen waarop u in beeld staat en dit liever niet wenst, dan kunt u een mail zenden naar [email protected]

Doorgifte op andere kanalen of media instellingen

I Love Katwijk werkt in veel gevallen samen met andere partijen. De opnames of live uitzendingen kunnen bijvoorbeeld zowel bij ons als bij andere partijen worden uitgezonden. De opslag en gebruik van de beelden na deze uitzending zijn alleen voor I Love Katwijk. Partijen die onze video’s crossposten (herpubliceren) op bijv. Facebook, twitter en Youtube zijn in deze zelf verantwoordelijk voor de inhoud op het eigen mediakanaal en dus zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

I Love Katwijk heeft geen verantwoording over andere websites of socialmedia pagina’s anders dan die van I Love Katwijk zelf. I Love Katwijk heeft geen inzicht welke partijen onze uitzendingen doorgeven. Via onze verantwoordelijkheid zullen we na 25 mei de embedding van nieuwe live-uitzendingen uitschakelen zodat individuele websites deze niet openbaar kunnen maken.

Beschikbare Uitzendingen op de socialmedia kanalen van I Love Katwijk op Facebook en Youtube vallen onder de AVG van Facebook en Youtube alsmede van I Love Katwijk. Klachten over de social media kanalen van I Love Katwijk kunt u melden via [email protected] Klachten over content van I Love Katwijk op andere kanalen van Facebook, Youtube en websites vallen niet onder de AVG van I Love Katwijk en kunnen bij de desbetreffende (socialmedia) partij worden gemeld. Kijk hiervoor op de pagina van de  aanbieder voor de klachtenprocedure. De partijen waarbij we afspraken hebben tot doorgifte van uitzendingen zullen wij altijd vermelden in de berichtgeving.

Hosting van onze klanten

I Love Katwijk biedt verschillende media diensten aan haar klanten. Deze diensten zijn afgenomen door de klant en vallen onder de verantwoording van de klant. Deze diensten zijn o.a. het hosten van websites via I Love Katwijk, mediapublicaties, live-media en of e-mail. I Love Katwijk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website of media en of inhoudelijke e-mail publicaties van onze klanten. Wel heeft I Love Katwijk alle klanten laten weten zat ze de inhoud van de diensten af dienen te stemmen op de AVG. I Love Katwijk heeft daarbij verschillende beveiligingsopties beschikbaar gesteld voor klanten om aan de AVG te voldoen. Het is de zorg voor de Webmasters of afnemers van de diensten zorg te dragen voor de AVG.

Controle en Naleving

Onze regels m.b.t. opnames, live uitzendingen en terugkijken van I Love Katwijk media en klantgevegens worden door de directie gecontroleerd. Alle maten uit de maatschap I Love Katwijk zullen er voor waken om deze regels na te leven. In afspraken met organisatoren zullen wij zorg dragen dat de regels bekend zijn. Klachten hierover kunt u kenbaar maken via [email protected]

Databreach / Datalek

Indien I Love Katwijk constateert dat eventuele klant of persoonsdata (op schrift zoals: NAW, e-mail, offertes en facturen) gelekt is zullen wij de klant hiervan op de hoogte stellen en daarnaast een melding doen bij het nationale meldpunt: Autoriteit persoonsgegevens. Publicaties van onze video en audio uitzendingen vallen niet onder de noemer datalek aangezien deze bedoelt zijn voor publiekelijke toegankelijkheid.  In overleg met de autoriteit zullen aanvullende maatregelen worden toegepast of kennisgevingen worden gepubliceerd.

I Love Katwijk Website

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

I Love Katwijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

I Love Katwijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van I Love Katwijk) tussen zit. I Love Katwijk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Private cloud
 • IIS Webservices
 • Shoutcast
 • Wowoza streamingserver

 

Inzage klantgevens

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

I Love Katwijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons